tekst alternatywny

BudownictwoRegulamin

1. Serwis ogloszeniarolne.pl jest system ogłoszeń internetowych.

2. Celem serwisu ogloszeniarolne.pl jest zgromadzenie, udostępnienie i przedstawienie informacji w postaci ogłoszeń bezpłatnych i płatnych.

3. Ogłoszenia mogą dotyczyć każdej branży którą znajdziecie w dziale Kategorie.

4. Do zamieszczania ogłoszeń uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Oferent umieszczając swoją ofertę (ogłoszenie) i dane w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Serwis ogloszeniarolne.pl, NIE bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkowniku serwisu.

7. Informacje zawarte w serwisie ogloszeniarolne.pl mogą być wykorzystane tylko zgodnie z prawem.

8. Oferty niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania oferenta będą przekazywane właściwym organom ścigania.

9. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie ogloszeniarolne.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.

10. Rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w sporze wynikłym pomiędzy uczestnikami transakcji, w której wykorzystano serwis ogloszeniarolne.pl.

11. Serwis ogloszeniarolne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert (ogłoszeń) oraz linki do zasobów ujętych w treści tych ofert, zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych, za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane, niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.

12. Rezerwujemy prawo do nie zamieszczania lub usuwania ofert bez podania przyczyny i modyfikowania niniejszego regulaminu.


stat4u